Budowa obwodnicy Sukowa w ciągu drogi 764 dla firmy TRAKT S.A.

Zakres robót:

 • zdjęcie warstwy humusu
 • wykopy
 • nasypy
 • humusowanie skarp

Budowa obwodnicy Daleszyc w ciągu drogi 764 dla firmy BUDIMEX S.A.

Zakres robót:

 • odhumusowanie
 • wykopy
 • nasypy
 • wykonanie humusowania skarp
 • umocnienia rowów

Budowa Oczyszczalni Wód Deszczowych na ul. Łopuszniańskiej w Kielcach dla firmy TRAKT S.A.

Zakres robót obejmował pompleksowe wykonanie oczyszczalni

Budowa drogi ekspresowej S3, Jawor-Bolków dla firmy EUROVIA S.A.

Zakres robót:

 • wykonanie przepustów wraz z umocnieniami

Budowa drogi ekspresowej S17, Skrudki-Sielce dla firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Zakres robót:

 • wykonanie melioracji podstawowej i szczegółowej

Budowa drogi ekspresowej S3, Jawor-Bolków dla firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Zakres robót:

 • budowa zbiorników retencyjnych
 • melioracje podstawowe i szczegółowe
 • wykonanie przepustów wraz z umocnieniem

Budowa autostrady A1 na odcinku Stryków-Tuszyn dla firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Zakres robót:

 • budowa zbiorników retencyjnych
 • wykonanie drenażu w pasie rozdziału
 • budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie MOP
 • przekładka kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej w Łodzi

Budowa Obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 dla firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPES.A.

Zakres robót:

 • budowa kanalizacji deszczowej
 • budowa drenażu w pasie rozdziału
 • melioracje
 • umocnienia rowów

Roboty drogowe dla Grupa PBI z Sandomierza.

Zakres robót:

 • budowa przepustu w miejscowości Grębów
 • wykonanie korytowania
 • przykanaliki
 • skucie nawierzchni betonowej
 • oczyszczenie i wykopanie rowów
 • wykonanie podbudowy z kruszywa z zagęszczeniem

Wykonanie odwodnienia drogi i mostu na budowie nowej drogi łączącej Połaniec z Mielcem dla firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Zakres robót:

 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • odwodnienie mostu na rzece Wisłoka
 • budowa rowów szczelnych
 • wykonanie dwóch zbiorników wodnych z systemem skrzynek rozsączających
 • wykonanie ogrodzenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sukowskiej w Kielcach dla Wodociągów Kieleckich.

Zakres robót:

 • budowa kolektora z rur kamionkowych fi 200, fi 300 i fi 400
 • budowa kanału retencyjnego z rur polimerobetonowych fi 800
 • budowa kanału tłocznego fi 140

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w msc. Kajetanów Dolny gm. Zagnańsk

Zakres robót:

 • kolektory fi 200 i fi 250 o długości 3237 m
 • kanały boczne o długości 365 m
 • kanał tłoczny o długości 571 m
 • pompownia ścieków

 

Odwodnienie budynku przy ulicy Malików w Kielcach

Zakres robót:

 • montaż rury drenarskiej w otulinie z kruszywa
 • montaż 3 studni betonowych.

Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie dla Miasta i Gminy Końskie

Zakres robót:

 • oczyszczenie, pogłębienie i uformowanie dna zabiornika
 • formowanie wałów
 • remont jazu
 • kanał spustowy
 • urządzenie piętrzące

Roboty budowlane w msc. Końskie dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Kielc

Zakres robót:

 • rozbiórka dawnego budynku szkolnego
 • budowa utwardzonego placu postojowego
 • wykonanie humusowania terenu przeznaczonego pod zieleń

Budowa dwóch zbiorników wodnych małej retencji w Nadleśnictwie Staszów dla PRI EKOBUD S.J. z Piekar Śląskich

Zakres robót:

 • roboty ziemne na dwóch zbiornikach
 • wykonanie grobli środkowej z przelewem awaryjnym, urządzeniem piętrzącym i drogą
 • budowa grobli dolnej z przelewem awaryjnym i urządzeniem piętrzącym
 • wykonanie namulnika
 • wykonanie pomostu drewnianego
 • budowa drogi technologicznej

Odbudowa istniejącego stawu melioracyjnego w Lipniku.

Zakres robót:

 • wykonanie wykopów
 • formowanie dna i grobli
 • wykonanie opasek z kiszek faszynowych
 • budowa mnicha monolitycznego MNn 4
 • budowa rowu melioracyjnego

Roboty ziemne i rozbiórkowe dla firmy DORBUD S.A. z Kielc

Zakres robót:

 • wykop pod nowy budynek na terenie szpitala w Morawicy
 • wykop pod budynkek na terenie sanatorium w Busko-Zdroju
 • wykop pod blok mieszkalny przy ulicy Turystycznej
 • rozbiórka budynku na terenie ośrodka „Afor” w Borkowie
 • rozbiórka budynku na terenie sanatorium w Busko-Zdroju

Roboty rozbiórkowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres robót:

 • wyburzenie budynków koludujących z budową drogi S-74
 • wyburzenie budynków kolidujących z budową drogi S-7

Roboty rozbiórkowe i drogowe dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach.

Zakres robót:

 • rozbiórka kotłowni
 • rozbiórka budynku magazynowego
 • budowa placu postojowego o nawierzchni z płyt żelbetowych
 • wykonanie odwodnienia placu
 • wykonanie ogrodzenia

Remont zbiornika wodnego w msc. Smogorzów.

Zakres robót:

 • odmulenie dna, formowanie skarp i korony wałów
bottom

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!